• Câu hỏi: Theo chị, thì xét về mặt tâm lý, phần lớn hành động và cách cư xử của các tội phạm thường bị ảnh hưởng bởi những sự kiện không tốt xảy ra trong quá khứ, có phải không ?

    Dược hỏi thenamergbofficial đến Phương Chi trên 1 Th3 2019.
    • Hình chụp: Lê Phương Chi

      Lê Phương Chi Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Nghiên cứu cho thấy rất nhiều các tội phạm đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt nhiều tội phạm có tuổi thơ không hạnh phúc. Tuy nhiên, đây ko phải là yếu tố quyết định dẫn tới hành vy phạm tội. Cần phải xét tới yếu tố môi trường nơi tội phạm lớn lên và học tập, chẳng hạn như sự ảnh hưởng của bạn bè. Ngoài ra, các nghiên cứu thần kinh học cho thấy cấu trúc não của tội phạm khác với người thường, chẳng hạn như vùng thùy trán, bộ phận có chức năng cảm xúc như thương cảm, cảm giác tội lỗi, ở tội phạm có dấu hiệu suy giảm.

Các bình luận