• Câu hỏi: phân tích tâm lí tội phạm và phân tích tâm lí bình thường khác nhau ở đâu ạ?

    Asked by THƯ to Phương Chi on 4 Th3 2019.
    • Hình chụp: Lê Phương Chi

      Lê Phương Chi answered on 4 Th3 2019:


      Phân tích tâm lý tội phạm và tâm lý bình thường thường khác nhau ở vấn đề nghiên cứu. Ví dụ, phân tích tâm lý bình thường có thể bao gồm đa dạng các lĩnh vực của đời sống như tâm lý con người trong các mối quan hệ, trong công việc, hành vi, … Còn phân tích tâm lý tội phạm sẽ thường chỉ xoay quanh hành vi phạm tội của họ. Phương pháp phân tích thì giống nhau.

Các bình luận