• Câu hỏi: Vậy các anh chị làm thế nào với việc nghiên cứu và công việc hiện tại ạ? An-ghen giúp Các-mác nghiên cứu chủ nghĩ xã hội, còn Edison tự nghiên cứu nhưng thế kỉ thay đổi, nghiên cứu mất rất nhiều thời gian. Vậy mình nên bắt đầu và giữ lửa thế nào?

    Dược hỏi Lê Chí Cường đến Triệu Phú, Phương Chi, Huyền Thương, Hoàng Nhật, Bích Ngọc trên 8 Th3 2019.
    • Hình chụp: Lê Phương Chi

      Lê Phương Chi Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Công việc hiện tại của chị là thực hiện những nghiên cứu về các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo chị thì nghiên cứu khoa học là để phục vụ cho cuộc sống của con người vậy nên nghiên cứu khoa học phải bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh. Các ý tưởng nghiên cứu sẽ đến từ những quan sát thực tế, đọc, tìm hiểu và trao đổi giữa mọi người. Thực hiện nghiên cứu thì chị nghĩ thời điểm nào cũng cần rất nhiều công sức thời gian và kiên nhẫn. Thậm chí chị nghĩ chúng ta hiện nay có rất nhiều ưu thế để làm nghiên cứu so với các bậc tiền bối vì có sự trợ giúp rất nhiều từ các thiệt bị hiện đại như máy tính, mang internet, điện thoại… Tuy việc thực hiện nghiên cứu phức tạp nhưng khi chứng kiến những kết quả của nghiên cứu khoa học có thể giúp ích và nâng cao đời sống cho mọi người thì điều đó đã mang lại cho chị rất nhiều động lực để theo đuổi con đường này.

Các bình luận