• Câu hỏi: Với vốn kiến thức lớp 9, liệu em có thể thực hiện nghiên cứu nào thì phù hợp?

    Dược hỏi Trần Thúc Phương Anh đến Huyền Thương trên 9 Th3 2019.
    • Hình chụp: Nguyễn Thị Huyền Thương

      Nguyễn Thị Huyền Thương Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Hi em, theo chị biết thì ở trường trung học cơ sở chúng ta đã được học rất nhiều về sinh học, hóa học, toán học, vật lý, những môn học cơ bản này sẽ có rất nhiều điều cần được khám phá, nên em có thể suy nghĩ tìm hiểu xem em muốn làm nghiên cứu về lĩnh vực nào nhé. chị nêu một số ví dụ mà các bạn học sinh THCS khác đã làm nè: sáng tạo sản phầm điện tử mới, tìm hiểu về bạo lực ngôn ngữ, tác động của mạng xã hội đến học sinh, …

Các bình luận