• Câu hỏi: Chi dạ chị ơi em muốn hỏi về vấn đề trình bày dự án ạ, làm thế nào để mình có thể thuyết phục được người khác, truyền đạt ý tưởng của mình đến người ấy một cách trọn vẹn nhất ạ ?

    Dược hỏi Minh Bảo đến Phương Chi trên 8 Th3 2019.
    • Hình chụp: Lê Phương Chi

      Lê Phương Chi Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Để có thể trình bày dự án một cách thuyết phục, bản dự án cần phải được trình bày một cách khoa học với các lập luận chặt chẽ và logic. Những lập luận được đưa ra khi trình bày cần phải được ủng hộ bởi những luận chứng chính xác và đáng tin cậy. Bên cạnh những lợi ích và hiệu quả dự án mong đợi sẽ mang lại, tính khả thi, phương tiện và cách thức thực hiện cũng như là những thuận lợi, trở ngại và cách khắc phục khi thực hiện dự án cũng phải được trình bày. Ngoài ra để tăng tính thuyết phục thì đối tượng của dự án, nhóm khán giả hướng tới khi trình bày về dự án cũng cần phải được quan tâm vì tùy theo từng nhóm đối tượng, cách thức trình bày sẽ phải phù hợp với văn hóa, bối cảnh và tiêu chí của họ.

Các bình luận